Solicita información

Una evolució madurada i contrastada

Actualment, gairebé tots els sectors requereixen una transformació. L’educació també. Actualment, no n’hi ha prou amb repetir fórmules que van funcionar al passat ni amb copiar les últimes tendències de forma ràpida. Per aconseguir una veritable diferenciació, cal dissenyar i implementar un projecte educatiu d’avantguarda, a partir d’una visió estratègica audaç, que distingeixi els aspectes essencials dels accessoris, que centri el talent i els recursos de l’organització en un model que aporti un valor afegit clar per a les famílies.

Amb aquestes premisses, fa cinc anys va néixer l’IAM, un projecte de transformació que va sorgir de la necessitat de crear un estil propi per fer front als reptes educatius de cada moment.

En aquests moments, el nostre enfocament es basa en l’IAM (Innovació, Autonomia i Mentoring), que fem servir per abordar qualsevol projecte i és comú a tots els centres educatius de la xarxa.

  • Innovar suposa adaptar-se i cercar solucions diferents a problemes concrets.
  • Autonomia que permet que cada alumne es faci responsable de les seves decisions i sigui capaç de prendre les regnes de la seva vida.
  • Mentoring que fomenta que cadascú comparteixi i col·labori en l’educació de la resta.

La finalitat és millorar en les principals competències: excel·lència acadèmica, educació en valors i perfil extracurricular de l’alumne.

Els nostres programes

Comptem amb tres programes propis d’Arenales Red Educativa destinats a potenciar el creixement personal de l’alumne. Aquests recursos neixen de l’IAM amb l’objectiu d’educar els nostres alumnes en la construcció d’un món millor amb l’ajuda i el compromís de tota la comunitat educativa. Els programes compten amb la col·laboració i l’experiència compartida dels diferents centres de la xarxa.

QUÈ BUSQUEM?

Millorar la formació dels alumnes i les famílies.

COM?

Tutorías de aula, Escuela de Padres, Formación a formadores, Charlas de formación cristiana.

PER QUÈ?

Tutors preparats per abordar tutories personals, de classe i amb famílies.

Transparència amb tots els participants implicats en la formació: famílies, professors i alumnes.
Potenciar la cultura de la col·laboració entre els formadors del centre i altres centres de la xarxa: professors, orientadors i capellans.

Potenciar la formació conjunta entre la família i l’escola.

QUÈ BUSQUEM?

Mejorar el perfil extracurricular del alumno, potenciando la adquisición de competencias y habilidades
adicionales durante su trayectoria escolar.

COM?

Activitats extracurriculars, setmanes intensives, viatges d’estudi, congressos, conferències, concursos…

PER QUÈ?

Reforçar l’educació de l’alumne amb competències addicionals a les que ofereix el currículum ordinari Descobrir habilitats i competències dels alumnes en altres matèries fora del currículum.
Posar en valor la formació del professorat per enriquir les matèries extracurriculars.

QUÈ BUSQUEM?

Assolir alts nivells d’excel·lència acadèmica a totes les etapes educatives d’un centre.

COM?

Visites de creixement entre les escoles d’Arenales.

Disseny de metodologies conjuntes entre els centres.

Disseny de bones pràctiques educatives.

Disseny transversal de continguts i de metodologies entre les diferents etapes educatives.

Coordinació per preparar les PAU (Secundària i Batxillerat).

PER QUÈ?

Estudi, treball i implementació de protocols comuns per millorar el nivell acadèmic. Potenciar la cultura de la col·laboració entre els diferents professionals, les diferents etapes educatives i els diferents centres.
Compromís pel seguiment i l’avaluació per a la millora contínua.