Solicita información

Preguntes freqüents

 

Tots els qui formem part d’Arenales compartim un model educatiu obert i inclusiu, que afavoreix la diversitat i la igualtat d’oportunitats.

Vols saber-ne més sobre la xarxa i conèixer millor el nostre projecte educatiu?

1. Quins diferents tipus d’escoles hi ha a la xarxa?

Algunes escoles són noves i han estat promogudes per Arenales. En altres casos, s’ha assumit la gestió d’escoles ja existents, prenent el relleu a una altra institució. D’altres s’han incorporat com a escoles associades, mitjançant un acord d’assessorament. També hi ha escoles que no són a la nostra xarxa però formen un gran conjunt d’escoles amigues, amb les quals compartim ideals i projectes.

Arenales és una xarxa d’entitats sense ànim de lucre. Són fundacions amb domicili a Espanya, que treballen coordinadament i amb un clar sentit de missió i servei.

2. Què canvia en una escola quan se n’assumeix la gestió des de la xarxa?

Quan s’acorda amb una institució el traspàs de titularitat d’una escola a la xarxa Arenales, solem mantenir-ne el nom, l’arrelament, les tradicions i l’estil educatiu, així com la memòria i l’agraïment als professionals que l’han promoguda al llarg de la seva història. Sobretot, es mantenen els equips humans, amb tota la seva experiència, que normalment és molt

dilatada. El nostre objectiu no és diluir aquesta escola dins la xarxa, sinó que s’enriqueixi amb allò que aporten els altres i amb el suport que suposa pertànyer a una xarxa internacional.

En aquest sentit, el nostre desig és que no es perdi cap escola catòlica per manca de relleu generacional. Procurem que cadascuna segueixi complint la missió per a la qual va néixer i ens alegra que, on sigui possible, es pugui mantenir la presència de les religioses, els religiosos o els sacerdots, de manera que puguin seguir col·laborant en l’ensenyament o les tasques pastorals. L’acord permet descarregar-los de tasques operatives i, així, dedicar els seus esforços a altres activitats, de manera que la tasca que s’havia realitzat fins aleshores no s’interrompi.

3. Quin valor afegeix a una escola incorporar-se a la xarxa?

A les escoles de la xarxa estan unides per tot un conjunt de trets identitaris i projectes comuns, tot i que amb una gran autonomia a cada lloc. No es tracta d’aplicar uniformitat, ni de replicar un únic model, sinó de fomentar un esperit de col·laboració i d’intercanvi de coneixement i experiències. Veiem el coneixement, l’experiència i la formació com a aigua que flueix, no com a aigua estancada, i per això busquem potenciar el treball col·laboratiu entre les escoles.

Aquest sentit de col·laboració i d’ajuda reflecteix la identitat cristiana, i ha d’estar present de manera global: entre els alumnes, les famílies, els professors, les escoles… i també cap a fora, per fomentar una implicació estreta en la construcció de la societat.

4. Quin és l’objectiu d’Arenales amb la incorporació de noves escoles?

El nostre objectiu és contribuir a millorar la societat a través de l’educació, mitjançant bones institucions educatives centrades en l’atenció a cada persona, amb equips plurals i oberts, units al voltant d’una missió en comú, inspirats en l’humanisme cristià.

No busquem una dinàmica autoreferencial de creixement, sinó que incorporem escoles a la nostra xarxa quan ens ho sol·liciten; aquesta resulta la millor opció possible. No obstant, el nostre propòsit s’articula tant amb el nostre propi desenvolupament com amb la col·laboració amb altres organismes que promoguin projectes o institucions semblants.

5. Per què s’insisteix tant en l’esperit de col·laboració?

Perquè sabem que som molt millors junts que no pas sols. La intel·ligència compartida no resta ni divideix: cada cop que compartim, sumem esforços, unim les persones i multipliquem els resultats.

Aquestes dinàmiques de col·laboració i d’ajuda tenen molts avantatges: faciliten la participació en programes de formació i en projectes amb altres escoles; permeten un enriquiment mutu en qüestions pedagògiques, de tecnologia, financeres, jurídiques, de recursos humans, d’economia d’escala, etc.; afavoreixen nombroses oportunitats d’aprenentatge a escoles d’altres ciutats o països; milloren el rendiment en tasques de comunicació i de màrqueting; aporten estabilitat davant de circumstàncies de major dificultat; etc.

6. Per què segueix creixent la xarxa Arenales?

L’objectiu de la xarxa no és créixer, sinó treballar cada cop millor per complir millor amb la nostra missió. Volem atendre les necessitats que es presenten a cada escola, i volem fer-ho de manera personalitzada, igual que ho volem per a l’educació dels alumnes. Busquem que cadascun d’ells mantingui la seva personalitat, la seva adaptació al seu entorn i a la seva història, i que ho faci de manera autònoma i sostenible. Potser aquest plantejament és el que fa que cada any hi hagi noves escoles que sol·liciten unir-se a la xarxa, perquè es respecta la identitat de cada organització, es fomenta el talent propi i se’n facilita la integració.

 

7. Com es finança aquest creixement de la xarxa d’escoles?

Les primeres escoles van néixer a Madrid entre el 2009 i el 2014, amb finançament bancari segons els paràmetres que eren habituals al sector en aquell moment. La majoria de la resta d’escoles de la xarxa es van fundar amb acords de gestió amb congregacions religioses i no consisteixen tant en una inversió econòmica com en un esforç per implantar projectes de millora que permetin revitalitzar-les. De vegades, ajudem a facilitar algun finançament per a una qüestió puntual, però sempre amb la idea que cada escola se sostingui amb els seus propis recursos. Funcionem amb criteris d’austeritat i qualsevol

marge econòmic que procedeixi de les escoles es destina sempre a la millorar-ne els projectes educatius i les instal·lacions, segons marquen els nostres objectius fundacionals.

Hem experimentat un creixement ràpid, però també hem viscut experiències molt diverses i no sempre ens ha sortit tot bé. El 2013, vam impulsar la fundació d’un nou centre concertat a Valladolid, que va rebre una gran acollida i centenars de sol·licituds, però un conflicte polític va impedir-ne el naixement. El 2015, vam intentar obrir una nova escola a Bulgària, que es va malmetre per qüestions administratives de la seu prevista, tot i que més endavant vam poder reprendre el projecte en una altra ubicació. El 2015, vam assumir la gestió d’una escola a Ourense, però vam haver de renunciar-hi el 2018 per motius ben aliens a la nostra voluntat. El 2016, vam subscriure un acord d’assessorament amb una altra escola a Santiago de Compostel·la, però vam haver de suspendre’l el 2018 per manca de viabilitat del projecte. El més important és que la majoria de projectes han sortit molt bé, gràcies a l’afany i la il·lusió que han posat les persones que eren a cadascun d’aquests llocs. Hem tingut l’oportunitat d’adquirir força experiència i esperem que cada cop ens resulti més útil.

8. Hi ha alguna institució darrere la xarxa educativa Arenales?

Sempre hem explicat que, a la nostra xarxa, hi ha persones que són de l’Opus Dei i d’altres són del Camí Neocatecumenal, o pertanyen a altres institucions o realitats de l’Església, o a cap en particular. No obstant això, no hi ha cap vinculació amb aquests organismes a nivell institucional. Cadascú treballa i actua en nom propi, no en representació de ningú.

 

9. Un alumne de qualsevol religió o context cultural pot estudiar en una escola de la xarxa Arenales?

Les nostres escoles estan obertes a tothom, siguin quines siguin les seves creences. Els valors que es promouen (com la feina ben feta, l’honradesa, el sentit de la justícia i la igualtat, la preocupació sincera pels altres, la recerca de la veritat, la gratitud i la cura de la natura) són compartits i valorats per persones de diverses cultures, religions i procedències. Per això, hi ha molts pares que, tot i que no són cristians o no són gaire creients, trien Arenales per als seus fills, perquè troben en aquestes escoles els valors que ensenyen a casa seva.

Això és compatible amb el fet ben conegut que, a Arenales, considerem essencial la identitat cristiana de les nostres escoles, ja que valorem molt el seu potencial

desenvolupador de la dignitat de l’ésser humà, de cada dona i de cada home, i de tota la humanitat.

La nostra inspiració cristiana reforça el desig de cercar la veritat i servir a la persona. Alhora, la cerca de la veritat suposa reflexionar sobre els últims perquès de la persona i del món, entre els quals hi ha Déu, i això ha de ser un impuls per dialogar i treballar amb tothom. A les nostres escoles, l’aspecte acadèmic i el cristià es reforcen i s’integren mútuament, perquè neixen de la mateixa pregunta sobre la veritat i, per això, els no creients poden fer seus molts dels valors cristians i participar molt intensament a la missió pròpia d’Arenales.