Solicita información

Els alumnes,

la nostra raó de ser

 

Entenem l’educació com un procés que permet que cada alumne i alumna formuli el seu projecte personal de millora, i que compti amb l’ajuda per dur-lo a terme.
Procurem que cada alumne desenvolupi les seves capacitats i els seus talents personals, de manera adequada a la seva edat, amb motivació per aprendre de forma autònoma i adquirint hàbits d’estudi.

Els alumnes,

la nostra raó de ser

 

Entenem l’educació com un procés que permet que cada alumne i alumna formuli el seu projecte personal de millora, i que compti amb l’ajuda per dur-lo a terme.
Procurem que cada alumne desenvolupi les seves capacitats i els seus talents personals, de manera adequada a la seva edat, amb motivació per aprendre de forma autònoma i adquirint hàbits d’estudi.

Xarxa Arenales

Des del 2009, amb l’obertura de la primera escola d’Arenales, la Xarxa ha incrementat progressivament el nombre d’alumnes gràcies a centres que acaben de començar el seu camí i a d’altres que van ser fundats per congregacions religioses o altres institucions i que, més endavant, s’han sumat a la xarxa Arenales.

En xifres

Educació infantil

3.579

Alumnes

Prim. ESO y Bach.

10.343

Alumnes

Educació especial

167

Alumnes

Grados FP

143

Alumnes

Total xarxa Arenales

14.183

Alumnes

2009-2010 401 2010-2011 1.151 2011-2012 1.604 2012-2013 2.243 2013-2014 2.727 2014-2015 3.253 2015-2016 3.755 2016-2017 4.903 2017-2018 5.516 2018-2019 8.054 2019-2020 9.871 2020-2021 11.023 2021-2022 12.883 2022-2023 14.183