Solicita información

Obertura, integració
i col·laboració

 

Arenales és una institució educativa formada per més de 29 centres que proporciona
als alumnes una formació acadèmica d’alt nivell i, alhora, una formació humana
basada en els principis fonamentals de la doctrina cristiana.

La xarxa va néixer fa més d’una dècada, impulsada per la Fundación Arenales i en
col·laboració estreta amb altres fundacions que, juntes, han impulsat diferents
projectes. Actualment, segueix aportant mitjans i recursos per potenciar el
creixement de centres educatius dins i fora de la xarxa.

Obertura, integració
i col·laboració

 

Arenales és una institució educativa formada per més de 29 centres que proporciona
als alumnes una formació acadèmica d’alt nivell i, alhora, una formació humana
basada en els principis fonamentals de la doctrina cristiana.

La xarxa va néixer fa més d’una dècada, impulsada per la Fundación Arenales i en
col·laboració estreta amb altres fundacions que, juntes, han impulsat diferents
projectes. Actualment, segueix aportant mitjans i recursos per potenciar el
creixement de centres educatius dins i fora de la xarxa.

Pluralitat

Les nostres escoles estan obertes a tothom, siguin quines siguin les seves creences. Els valors que procurem inspirar són compartits i valorats per persones de diverses cultures, religions i procedències. A més d’això, considerem essencial la identitat cristiana de les nostres escoles. L’aspecte acadèmic i el cristià es reforcen i s’integren mútuament, perquè neixen de la mateixa cerca de la veritat.

Pertinença a la xarxa

 

Els centres de la xarxa, alhora que mantenen la seva identitat, s’enriqueixen i es treballen de manera col·laborativa per oferir la millor educació als alumnes.

Hi ha pluralitat en les maneres de pertànyer a la xarxa. Hi ha escoles que acaben de començar, mentre que d’altres van ser fundades fa temps per congregacions religioses o altres institucions i, més endavant, s’han sumat a la xarxa.

La primera escola de la xarxa es va fundar el 2009, a Alcalá de Henares. La més antiga va néixer el 1898 a Terol i es va incorporar el 2018.

Missió

Oferim un tracte personalitzat i una educació integral, basada en una visió cristiana de la persona i del món, en un clima de plena llibertat, que fomenta la responsabilitat i segueix els principis de transcendència, transformació social, millora continuada i realització personal.

Missió

Oferim un tracte personalitzat i una educació integral, basada en una visió cristiana de la persona i del món, en un clima de plena llibertat, que fomenta la responsabilitat i segueix els principis de transcendència, transformació social, millora continuada i realització personal.

Visió

Volem ser reconeguts com a comunitat educativa activa i flexible, orientada cap al servei a persones i institucions molt diverses, de manera que en facilitem la creativitat i l’autonomia, unides en la tasca de construir un món millor, sempre amb visió de futur i mantenint l’esperit educatiu que ens defineix.

Visió

Volem ser reconeguts com a comunitat educativa activa i flexible, orientada cap al servei a persones i institucions molt diverses, de manera que en facilitem la creativitat i l’autonomia, unides en la tasca de construir un món millor, sempre amb visió de futur i mantenint l’esperit educatiu que ens defineix.

Valors

 

Les nostres escoles promouen els valors morals i culturals relacionats amb la feina ben feta, l’afany de millora i de superació, la visió positiva de les persones i els esdeveniments, el respecte i la promoció de la
llibertat i la responsabilitat personals, així com de la lleialtat, la veritat, la justícia, la solidaritat i la pau.

Valors

 

Les nostres escoles promouen els valors morals i culturals relacionats amb la feina ben feta, l’afany de millora i de superació, la visió positiva de les persones i els esdeveniments, el respecte i la promoció de la
llibertat i la responsabilitat personals, així com de la lleialtat, la veritat, la justícia, la solidaritat i la pau.