Solicita información

Idiomes

A Arenales, considerem fonamental l’aprenentatge primerenc de l’anglès. Un dels nostres objectius principals és formar alumnes bilingües. Per això, des del començament, com a mínim un terç de les classes setmanals d’Infantil, Primària i Secundària s’imparteixen en anglès.

Idiomes

A Arenales, considerem fonamental l’aprenentatge primerenc de l’anglès. Un dels nostres objectius principals és formar alumnes bilingües. Per això, des del començament, com a mínim un terç de les classes setmanals d’Infantil, Primària i Secundària s’imparteixen en anglès.

Innovació educativa

Perquè cada professor i cada estudiant desenvolupi al màxim el seu potencial. No és només una qüestió de tecnologia o de noves tècniques pedagògiques: innovar implica adaptar-se a les persones i als temps, i buscar noves maneres de resoldre en cada moment els problemes quotidians.

Seguim el panorama mundial de l’ensenyament, atents a totes les millores que puguem incorporar, tant tecnològiques com metodològiques. Aquesta és la nostra manera d’encoratjar les alumnes i els alumnes a abordar amb audàcia els grans reptes que els esperen.

Escola de valors

El nostre model educatiu i de treball es basa en una visió cristiana de la persona i del món. A Arenales, ensenyem al nostre alumnat els valors morals i culturals relacionats amb la feina ben feta, l’afany de millora i de superació, la visió positiva de les persones i les situacions, el respecte a la llibertat, la responsabilitat personal, la companyonia, la sinceritat, la lleialtat, l’amistat, la generositat i la solidaritat.

Escola de valors

El nostre model educatiu i de treball es basa en una visió cristiana de la persona i del món. A Arenales, ensenyem al nostre alumnat els valors morals i culturals relacionats amb la feina ben feta, l’afany de millora i de superació, la visió positiva de les persones i les situacions, el respecte a la llibertat, la responsabilitat personal, la companyonia, la sinceritat, la lleialtat, l’amistat, la generositat i la solidaritat.

Escola de valors

El nostre model educatiu i de treball es basa en una visió cristiana de la persona i del món. A Arenales, ensenyem al nostre alumnat els valors morals i culturals relacionats amb la feina ben feta, l’afany de millora i de superació, la visió positiva de les persones i les situacions, el respecte a la llibertat, la responsabilitat personal, la companyonia, la sinceritat, la lleialtat, l’amistat, la generositat i la solidaritat.

Identitat cristiana

Formem persones que sàpiguen donar raó dels seus principis.
A Arenales, la identitat cristiana de les escoles es concreta de moltes maneres, fet que aporta riquesa i caràcter a la nostra organització. Les escoles estan obertes a tothom, siguin quines siguin les seves creences. Els valors que fomentem són compartits i valorats per persones de cultures, religions i procedències molt diverses.

Identitat cristiana

Formem persones que sàpiguen donar raó dels seus principis.
A Arenales, la identitat cristiana de les escoles es concreta de moltes maneres, fet que aporta riquesa i caràcter a la nostra organització. Les escoles estan obertes a tothom, siguin quines siguin les seves creences. Els valors que fomentem són compartits i valorats per persones de cultures, religions i procedències molt diverses.