Solicita información

Betutor capacita al tutor del curs per treballar mensualment un Pla d’Acció Tutorial(PAT) adaptat al seu grup

El tutor i el Pla d’Acció Tutorial són els dos pilars sobre els quals es basa el programa Betutor. A través d’ells es despleguen una sèrie de recursos formatius, a mida de la classe i de l’alumne, per treballar en diferents entorns: dins de l’aula, en una tutoria personal i amb les famílies.

Un programa obert a la participació d’altres departaments del centre: orientació, capellania, professorat… permetent donar unitat i equilibri a aquesta formació.

La clau de Betutor rau en les relacions personals entre tota la comunitat educativa, permetent dinamitzar tots els recursos formatius que estan en acció.