Solicita información

Professionals

Els professors,
el nostre millor actiu

El professor és molt més que un transmissor de continguts, és el millor actiu d’una escola. La seva formació intel·lectual, docent i personal és decisiva per garantir una millora contínua dels companys i els alumnes. Tots segueixen programes de coaching entre iguals i mentoring 360o.

El departament de recursos humans ofereix als professors i a tot el personal que treballa a Arenales un estímul i un desenvolupament per a la seva carrera professional.

Els professors,
el nostre millor actiu

El professor és molt més que un transmissor de continguts, és el millor actiu d’una escola. La seva formació intel·lectual, docent i personal és decisiva per garantir una millora contínua dels companys i els alumnes. Tots segueixen programes de coaching entre iguals i mentoring 360o.

El departament de recursos humans ofereix als professors i a tot el personal que treballa a Arenales un estímul i un desenvolupament per a la seva carrera professional.

Igualtat

Al projecte educatiu dels centres d’Arenales, la igualtat entre homes i dones, la responsabilitat social i la col·laboració són els valors, objectius i principis educatius. Són eixos essencials de l’acció educadora de les escoles.

En xifres

Llocs directius

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
60,90%
Dona
39,10%
Home

Administració i serveis

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
80,20%
Dona
19,80%
Home

Docents

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
71,84%
Dona
28,16%
Home

1.495

Dones sobre el total de la plantilla

Dones sobre el total de la plantilla

75,51%

75,51%

72,51%

Dona

Forma part del nostre equip