Solicita información

Beplus és un programa destinat a millorar el perfil extracurricular de l’alumne, permetent que, quan acabi la seva etapa escolar, hagi adquirit una sèrie de competències i habilitats addicionals.

És un programa que facilitarà als docents descobrir habilitats i competències dels seus alumnes en altres matèries fora del currículum.

També permetrà posar en valor l’experiència del personal i dels professors, podent-la aplicar en altres matèries formatives dins del propi centre. Un programa que ofereix garanties a les famílies que els seus fills reben una formació útil per a la seva vida.

Durant totes les etapes educatives, treballem les següents set àrees de formació:

Idiomes

 • Tallers d’Art, Creativitat, Experiències.
 • Listening + Speaking + Reading + Writing.
 • Preparació per als exàmens de Cambridge.
 • Preparació a Secundària pels exàmens oficials d’Alemà.

Habilitats de comunicació i lideratge

 • Taller d’Oratòria: aprendre a comunicar.
 • Comunicació oral i escrita.
 • Comunicació en format digital.

Pensament tecnològic

Sistema d’educació STEM
Està basat en la idea d’educar els alumnes en quatre disciplines: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.

 • Raonament analític, Resolució de problemes
 • Robòtica i Programació
 • Escacs
 • Taller STEAM
 • Taller d’experiències

Art, Cultura i Música

 • Amor per la bellesa
 • Taller d’Art i Creativitat
 • Cor del Col·legi

Autonomia

Volem ajudar a cada alumne a prendre les regnes de la seva vida, a ser una persona autònoma, protagonista d’una construcció reflexiva i responsable del seu propi caràcter, del seu desenvolupament emocional i de la seva carrera professional.

 • Desenvolupament emocional
 • Habilitats domèstiques, primers auxilis
 • Educació financera
 • Programa en valors
 • Programa de desenvolupament de competències personals

Servei i Cooperació

Volem que els nostres alumnes esdevinguin persones positives i responsables capaces de treballar i cooperar amb els altres. A través del programa de Voluntariat d’Alborada, els alumnes amplien els seus horitzons i aprenen a mirar el món des de noves perspectives.

Esport i vida saludable

Busquem que l’alumnat adquireixi una consciència reflexiva del benestar comú incorporant pràctiques autònomes que generin una millora de la seva qualitat de vida. Mitjançant la comprensió i aplicació de l’activitat física i dels coneixements relacionats amb el comportament postural, la salut emocional, l’alimentació, la higiene corporal, la pràctica esportiva i els hàbits de vida saludables.