Solicita información

Izar és un programa destinat a millorar l’excel·lència acadèmica en totes les etapes educatives d’un centre: des de l’infantil fins al batxillerat.

L’estudi i la col·laboració són els motors d’aquest projecte destinat a millorar el rendiment acadèmic en totes les etapes educatives. Un programa que permet al personal de la xarxa conèixer altres realitats pedagògiques i de gestió, i ajuda a posar en comú metodologies per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Izar és una proposta que busca respondre a les expectatives que les famílies han dipositat en el nostre projecte educatiu: que els seus fills, a través de l’esforç, aconsegueixin altes qualificacions; i que obtinguin un gran desenvolupament en les seves àrees fonamentals.

Tot un repte que ens convida a ampliar els nostres horitzons i aprofitar la cultura col·laborativa entre els diferents centres d’Arenals.

Excelencia académica en los centros de la Red

Esa excelencia s’aconsegueix utilitzant diversos motors formatius que impulsen l’educació en cada una de les etapes. Els motors formatius que utilitzem són:

Visites de creixement

Trobadors entre professors de diferents centres de la xarxa per compartir i aprendre bones pràctiques que ajudin en la tasca educativa.

Proves de nivell

Avaluació conjunta entre els centres de la xarxa per conèixer i treballar en la millora del nivell de matèries acadèmiques (anglès, matemàtiques...) i les seves àrees fonamentals (lectura, càlcul...).

Preparació per a l'EVAU

Generació de protocols comuns orientats a perfeccionar la formació acadèmica per a l'examen d'accés a la universitat

Innovació pedagògica i formació

Professionals dedicats a l'estudi i la millora de metodologies que ajudin en el procés d'aprenentatge dels alumnes.

Desplegament d'idiomes

Treballem per oferir una ensenyament de qualitat en diverses llengües, ajudant els alumnes a obtenir un domini òptim de l'idioma.

Coaching pedagògic

Acompanyament entre els docents per avaluar i perfilar els mètodes d'ensenyament dins de l'aula.

Àrea d'orientació

Espai on els orientadors comparteixen coneixements i experiències per treballar amb els alumnes, a l'aula i amb les famílies.

Projectes segons perfils educatius

Atenció a alumnat de diferents perfils educatius amb l'objectiu de desenvolupar el seu màxim potencial.