Solicita información

Zerbitzuak

Arenales Red
Educativaren zerbitzuak

 

Arenales nazioarteko ikastetxe elkartuen sare bat da, eta ikasleei goi-mailako prestakuntza akademikoa ematea eta ondo egindako lanarekin lotutako balioak sustatzea du helburu. Nahi duen edozein ikastetxeren eskura jartzen dugu zerbitzu profesionalen proposamen bat kudeaketa egokia egiteko beharrezkoak diren arlo funtzional nagusietan.

Une honetan, sareak 37 ikastetxe ditu, 9 herrialdetan banatuta: handiak eta txikiak, zaharrak eta berriak, hiri handietan edota herri txikietan.

Arenales Red

Educativaren zerbitzuak

Arenales nazioarteko ikastetxe elkartuen sare bat da, eta ikasleei goi-mailako prestakuntza akademikoa ematea eta ondo egindako lanarekin lotutako balioak sustatzea du helburu. Nahi duen edozein ikastetxeren eskura jartzen dugu zerbitzu profesionalen proposamen bat kudeaketa egokia egiteko beharrezkoak diren arlo funtzional nagusietan.

Une honetan, sareak 37 ikastetxe ditu, 9 herrialdetan banatuta: handiak eta txikiak, zaharrak eta berriak, hiri handietan edota herri txikietan.

Irtenbideak

Familiei ematen zaien zerbitzua eta ikasleei ematen zaien irakaskuntza kalitaterik onenekoa izan dadin, irtenbide integral bat eskaintzen dugu, edozein ikastetxek know how eta expertise eskura izan ditzan. Ibilbide-orri argi bat markatzen dugu eta proiektuaren etapa guztietan laguntzen dugu.

Gure proposamena

pertsonalizatua da

Proiektu bakoitzeko aholkularitza pertsonalizatua egiten dugu. Zentro bakoitzak bere berezitasunak, kokapena, stakeholder-ak, dimentsioa eta bezeroen (familien) egoera sozioekonomikoa ditu.

Horregatik guztiagatik, gure hobekuntza-prozesuak egokitu eta zeharkakotu egiten ditugu, irakaskuntza eta kudeaketa bikainekin beren eginkizuna betetzeko urrats sendoz aurrera egin nahi duten ikastetxe guztiek lekua izan dezaten.

Ikastetxearen egoeraren azterketa/Neurri zuzentzaileak/Plan estrategiko berriaren ikuspegia/Gauzatzea/Ebaluazioa

Medidas correctoras Enfoque del nuevo plan estratégico Ejecución Evaluación Análisis de la situación del centro

1.

Plan estrategikoa eta zuzendarien prestakuntza

Oinarrizko ildo estrategikoen ikuspegia eta hedapena, bai eta urteko helburuak ere.
Ikastetxeko zuzendariak sareko lantaldeetan integratzea aukera berriak kudeatzeko, ikaskuntza berriak eskuratzeko, metodologia berriak eta bestelako baliabideak inportatzeko.
Lantaldeak koordinatzea eta langileen errendimendua neurtzea.

Diru-sarreren iturri berriak sortzea.
Aliantza estrategiko berriak kudeatzea.
Sarearen laguntza instituzionala.
Formakuntza: Mintegiak, hitzaldiak eta bestelako prestakuntza-topaketak egitea, bertaratutakoen jarduera-adarrak eguneratzeko eta beren eginkizunak behar bezala betetzeko beharrezkoak diren gaitasunetan trebatzeko.

2.

Orientazio akademikoa

Konbentzionaletik haratago doazen irakasle adituak, psikopedagogoak, orientatzaileak eta proiektuak ditugu.

Gure Berrikuntza, Autonomia eta Mentoring (IAM) programari esker, edozein curriculum osatu eta hobetzen dugu, baita ikastetxeko irakasle hezitzaileen jarduna ere.

IAMen oinarritutako proposamenak, gure zuzendari akademikoen esperientziak eta sareko ikastetxeetan ezarritako formulek programazio didaktiko soil baten gainetik dagoen kalitatea ematen diote zerbitzu honi.

3.

Marketina eta sustapena

Marketin-plana diseinatzea eta gauzatzea.
SEO estrategia: Posizionamendua Googlen, gako-hitzen trazabilitatea, edukien merkaturatzea…
SEM kanpainak: Google Ads, Facebook Ads, YouTube…
Ikastetxearen web orri korporatiboaren sorkuntza, mantentze-lana eta euskarria.
Marketineko publizitate-ekintzei buruzko aholkularitza komunikabide ez-digitaletan (publizitate-panelak, mupiak, hiri- autobusen lineak, markesinak, prentsa idatzia, irratia, telebista, etab.).
Salmentak bihurtzeko inbutua diseinatzea, customer journey eta forecast.
Lead-en jarraipen-tresnak inplementatzea eta horietan trebatzea (CRM edo antzekoa).

E-mail marketin eta Whatsapp marketin kanpainak.
Aktibo komertzialak diseinatzeko aholkularitza (flyerrak, liburuxkak, diptikoak, infografiak, etab.).
Bideoak egiteko aholkularitza: instituzionalak, emozionalak, Story Telling, Story Board, bumperrak, YouTube…
Hosting-aren, domeinuen eta Google WorkSpace-n (kontu korporatiboen) kudeaketa, baita barneko eta kanpoko komunikazioko beste aplikazio batzuetan aholkularitza era: Slack, Trello, Currents, Chat, etab.
Trello, Currents, Chat, etc.)
Marketin- eta salmenta-lanetarako zentroko lantaldeen motibazioa, jarraipena eta trebakuntza.

4.

Komunikazio korporatiboa

Komunikazio-estrategia eta -planak diseinatzea eta ezartzea.
Ikastetxearen nortasun korporatiboa eta irudi korporatiboa.
Erakundearen errealitatea kontatzea eta marka-mezua sortzea.
Stakeholder-ak identifikatzea.
Ikastetxearen markaren izen onaren kudeaketa.
Krisien kudeaketa.
Komunikazio-materialen gordailu globala sortzea.
Ikastetxeko Community Managerrentzat prestakuntza-plana diseinatzea eta ezartzea.
Erakundearen barne-komunikazioko plana diseinatzea eta bultzatzea.
Gizarte-estrategia ertaina eta transmedia.

Ikastetxeko aktibo digital eta analogikoetarako edukiak sortzea (webgunea, bloga, sare sozialak, liburuxka korporatiboak, urteko memoria, hilabetekaria, newsletterra…).
Bideo instituzionalen eta sustapen-bideoen gidoigintza.
Audientzien analisia: kuantitatiboki neurtzeko inkestak eta datu kualitatiboak izateko aukera emango diguten elkarrizketak, ikastetxearen balio-proposamena marketin-sailarekin batera egiteko.
Zentroko gizarte erantzukizun korporatiboa eta gobernu korporatibo egokia lortzeko aholkularitza (jokabide-kodea, berdintasun-plana, langileen plana, etab.).

5.

Finantza-, zerga- eta kontabilitate-kontrola

Negozio-lerro berrien bideragarritasun- eta enpresa-planak egitea, betiere enpresa-egitura beraren barruan garatzen badira.
Diru-sarrerak handitzeko laguntza eta aholkularitza.
Zergen likidazioari eragiten dioten prozeduretan gerta daitezkeen gorabeherak ebaztea, alderdi horretan berraztertzeko eta gora jotzeko errekurtsoak sartuta, betiere administrazio-esparruaren barruan, bai eta konpentsazio-, geroratze-, itzulketa- eta bestelako eskaerak izapidetzea ere.

Legeak zentroari ezartzen dizkion zerga-aitorpenak prestatzea edota berrikustea.
Zerbitzu honek barne hartzen du eskolaren aitorpenak telematikoki aurkeztea, ikastetxeak hala zehazten badu.
Kontabilitatea egitea fiskalitaterako, zerga-erregistroetarako eta betebehar formalak betetzeko euskarri gisa, eta horixe zentroaren eskura mantentzea arloko arduradunek gai horiei buruz egindako kontsultak ebazteko.

6.

Asesoramiento legal y jurídico

Interpretazio-kontsultak prestatzea administrazio-agintaritzetan, baldin eta hori ez egitea gomendatzen duen inguruabarrik ez dagoela uste bada.
Estatuko, autonomia-erkidegoetako edo tokiko zergak ikuskatzeko prozeduretan laguntza teknikoa eta pertsonala ematea. Espainiatik kanpoko jarduketetan ere sartzen da arreta profesionala.
Zergen likidazioari eragiten dioten prozeduretan gerta daitezkeen gorabeherak ebaztea, alderdi horretan berraztertzeko eta gora jotzeko errekurtsoak sartuta, betiere administrazio-esparruaren barruan, bai eta konpentsazio-, geroratze-, itzulketa- eta bestelako eskaerak izapidetzea ere.

Eskolarentzat interesgarriak diren alderdi juridikoei, merkataritzakoei eta zibilei buruzko aholkularitza, bai indarrean dagoen legeria betetzeko, bai eskolaren bilakaeran sor daitezkeen alderdi guztietarako laguntza juridikoa emateko.
Aholkularitza ematea, halaber, bere jardueran ohikoak diren merkataritza-kontratuak eta kontratu zibilak egiteko, idazteko eta, hala badagokio, negoziatzeko.

7.

Laneko aholkularitza eta giza baliabideen kudeaketa

Hautaketa-prozesuak kudeatzeko aholkularitza.
Irakasle berriak kontratatzeko plangintzan aholkularitza eta lankidetza ematea.
Lanpostu baterako hautagaien lanbide-profila ezartzea, bai eta irakaskuntza- eta zuzendaritza-lana ebaluatzeko bitartekoak ere.
Langileak hautatzen laguntzea.
Eskolako zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea irakasleen gaikuntza balioesteko eta jarduna ebaluatzeko neurriak ezartzeko.
Enplegu-etendurak, lan-bajak, ezintasunak edo kaleratzeak, eszedentziak eta kontratu-modalitateak izapidetzeko euskarria.
Lan-arloko edozein gaitan bitartekotza egitea, eskolak kontratatutako lan-arloko gestoriei edo aholkularitzei dagokienez.

Aholkularitza ikastetxeak kontratatutako langileen diziplina-araubidearen esparruan, lan-gatazkak konpontzeari dagokionez, langileen ordezkariekin negoziatzeari dagokionez, negoziazio kolektiboari dagokionez, kontratazio-gaiei eta soldata-politikari dagokionez, eta abar.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko aholkularitza lan-eremuan.
Prestakuntza-plan pertsonalak edo kolektiboak egiten laguntzea, baita langileen prestakuntza-ekintzak diseinatzen eta egiten ere.
Ikastetxeko zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea gogobetetasuna, lan-giroa eta abar ebaluatzeko inkestak egiteko.
Lan-arloko araudia betetzeari buruzko edozein arlotan aholkuak ematea.
Ikastetxearekin lankidetzan aritzea enpresako zerbitzu medikoei, bizi-aseguru kolektiboei, erretiro- eta gaixotasun-aseguru osagarriei, ikasketetarako beka eta laguntzei eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko edozein gaitan.

Ikastetxeentzako aholkularitza-zerbitzuak

Ikastetxeentzako aholkularitza-zerbitzuak online ikusi edo zure gailuan deskargatu ahal dituzu.

Ver contenido online

Descargar contenido