Solicita información

Maiz galderak

 

Arenales osatzen dugun guztiok aniztasuna eta aukera-berdintasuna bultzatzen dituen hezkuntza-eredu irekia eta inklusiboa partekatzen dugu.

Sareari buruz gehiago jakin eta gure hezkuntza-proiektua hobeto ezagutu nahi duzu?

1. Zer ikastetxe mota daude sarean?

Ikastetxe batzuk berriak dira eta Arenalesek sustatu ditu. Beste kasu batzuetan, ordea, lehendik zeuden eskolak kudeatzen hasi da, lekukoa beste erakunde bati hartuz. Beste batzuk ikastetxe elkartu gisa sartu dira, aholkularitza-akordio baten bitartez. Horrez gain, badira gure sarean ez dauden baina horiekin idealak eta proiektuak partekatzen ditugun ikastetxe lagun multzo handi bat osatzen duten eskolak ere.

Arenales irabazi-asmorik gabeko erakundeen sare bat da. Egoitza Espainian duten fundazioak dira, koordinatuta eta misio- eta zerbitzu-zentzu argiarekin lan egiten dutenak.

2. Zer aldatzen da ikastetxe batean sareak kudeaketa bere gain hartzen duenean?

Erakunde batekin eskola baten titulartasuna Arenales Sarera eskualdatzea adosten denean, bere izenari, sustraitzeari, tradizioei eta hezkuntza-estiloari eusten diegu, bai eta historian zehar hura sustatu dutenei memoria eta esker ona ere. Eta, batez ere, giza taldeak mantentzen dira, esperientzia osoarekin, normalean oso zabala baita. Gure helburua ez da eskola hori sarearen barruan diluitzea, baizik eta besteek ematen dutenarekin eta nazioarteko sare bateko kide izateak dakarren euskarriarekin aberastea.

Zentzu horretan, gure nahia da eskola katolikorik ez galtzea belaunaldi-erreleborik ez dagoelako. Horietako bakoitzak haien misioa betetzen jarraitzea nahi dugu, eta alaitu egiten gaitu, ahal den neurrian, mojen edo apaizen presentziari eusteak, irakaskuntzan edo pastoral lanetan laguntzen jarraitu ahal izateko. Akordioak ataza operatiboak murrizteko aukera ematen die, modu horretan ahaleginak beste jarduera batzuetara bideratzeko, ordura arte egindako zereginean jarraitutasuna egon dadin.

3. Zer balio gehitzen dio eskola bati sarean sartzeak?

Sareko eskolek nortasun-ezaugarri eta proiektu komun ugari dituzte, baina toki bakoitzean autonomia handia ere badute. Ez da uniformetasuna, ezta eredu bakar baten erreplika ere, lankidetzarako eta ezagutza eta esperientziak trukatzeko espiritua baizik. Ezagutza, esperientzia eta prestakuntza mugitzen den ur bezala ikusten ditugu, ez ur geldia bezala, eta horregatik eskolen arteko elkarlana bultzatu nahi dugu.

Elkarlan eta laguntza zentzu hori kristau nortasunaren isla da, eta modu globalean agertu behar da: ikasleen artean, familien artean, irakasleen artean, eskolen artean… eta baita kanpora begira ere, gizartearen eraikuntzan oso inplikatuta sentituz.

4. Zer bilatzen du Arenalesek eskola berriak bereganatzean?

Gure asmoa da hezkuntzaren bidez gizartea hobetzen laguntzea, pertsona bakoitzari arreta ematen dioten hezkuntza-erakunde onez baliatuz, misio komun baten inguruan elkartuta eta humanismo kristauan oinarrituta dauden talde plural eta irekiekin.

Ez dugu hazkunde-dinamika autoerreferentziala bilatzen, baizik eta eskolak gure sarean sartzen ditugu haiek eskatzen digutenean eta aukerarik onena denean. Gure helburua gure garapenarekin artikulatzen da, baita antzeko proiektuak edo erakundeak sustatzen dituzten beste batzuekin lankidetzan arituz ere.

5. Zergatik azpimarratzen dugu hainbeste lankidetza-espiritua?

Elkarrekin bakarrik baino askoz hobeak izateko uste osoa dugulako. Adimen partekatuak ez du kentzen ezta zatitzen ere: partekatzen duzun bakoitzean, esfortzuak gehitzen dituzu, pertsonak batzen dituzu eta emaitzak biderkatzen dituzu.

Lankidetza- eta laguntza-dinamika horiek abantaila asko dituzte: prestakuntza-programetan eta beste eskola batzuekiko proiektuetan parte hartzea errazten du; gai pedagogikoetan, juridikoetan, teknologian, finantzetan, giza baliabideetan, eskala-ekonomian eta abarretan elkar aberasteko aukera ematen du; ikasteko aukera ugari ematen ditu beste hiri edo herrialde batzuetako ikastetxeetan; errendimendua hobetzen du komunikazio- eta marketin-lanetan; egonkortasuna ematen du zailtasun handiagoko egoeretan; eta abar.

6. Zergatik jarraitzen du hazten Arenales sareak?

Sarearen xedea ez da haztea, baizik eta gero eta hobeto lan egitea gure misioa hobeto betetzeko. Ikastetxe bakoitzari sortzen zaizkion beharrei erantzun nahi diegu, eta modu pertsonalizatuan egin nahi dugu, ikasleen hezkuntzarako nahi dugun bezala. Nork bere nortasuna eta ingurunerako eta historiarako egokitzapena modu autonomo eta iraunkorrean mantentzea bilatzen dugu. Agian planteamendu hori da urtero sarera batzeko eskatzen duten ikastetxe berriak egotea eragiten duena, erakunde bakoitzaren nortasuna errespetatzen delako, talentu propioa sustatzen delako eta integrazioa errazten delako.

7. Nola finantzatzen da ikastetxe-sarearen hazkunde hori?

Lehen ikastetxean 2009 eta 2014 artean jaio ziren Madrilen, haien banku-finantzaketa garai hartan sektorean ohikoak ziren parametroen araberakoa izanda. Sareko gainerako ikastetxe gehienek erlijio-kongregazioekin egindako kudeaketa-akordioetan dute jatorria, eta ez dira inbertsio ekonomiko bat, baizik eta berpizteko aukera emango duten hobekuntza-proiektuak ezartzeko ahalegina. Batzuetan, finantzaketaren bat ematen laguntzen dugu gai jakin baterako, baina, betiere, eskola bakoitza bere baliabideekin sostengatzeko ideiarekin. Austeritate-irizpideekin funtzionatzen dugu, eta eskoletatik datorren edozein marjina ekonomiko hezkuntza-proiektuak eta instalazioak hobetzera bideratzen da beti, gure fundazioaren helburuek ezartzen duten legez.

Hazkunde azkarra izan da, baina era askotako esperientziak ere izan ditugu, eta beti ez zaigu dena ondo atera. 2013an, Valladoliden, itunpeko zentro berri baten hasiera bultzatu genuen: harrera sutsua eta ehunka eskaera izan zituen, baina gatazka politiko batek haren sorrera eragotzi zuen. 2015ean, ikastetxe berri bat hasi nahi izan genuen Bulgarian, planteatutako egoitzaren administrazio-kontuengatik gaiztotu zena, nahiz eta gero beste leku batean berriz hartu ahal izan dugun. 2015ean ere, Ourenseko ikastetxe baten kudeaketa gure gain hartu genuen, baina 2018an uko egin behar izan genion gure borondatearekin zerikusirik ez zuten arrazoiengatik. 2016an, aholkularitza-hitzarmen bat sinatu genuen Santiagoko beste ikastetxe batekin, baina 2018an bertan behera utzi behar izan genuen proiektuaren bideragarritasun ezagatik. Edonola ere, garrantzitsuena da gehienak oso ondo joan direla, leku horietan guztietan zeudenek jarri duten ahaleginari eta ilusioari esker. Esperientzia handia lortzeko aukera izan dugu, eta gero eta baliagarriagoa izatea espero dugu.

.

8. Ba al dago erakunderik Arenales Red Educativaren atzean?

Beti azaldu izan dugu gure sarean Opus Deikoak diren pertsonak daudela, baita Bide Neokatekumenalekoak ere, edo Elizaren beste erakunde edo errealitate batzuetakoak, edo bakar batekoak ez… Baina instituzionalki ez dago loturarik horietako inorekin. Nork bere izenean lan egiten eta jarduten du, ez inoren ordezkari gisa.

9. Edozein erlijio edo testuinguru kulturaletako ikasle batek ikas dezake Arenales sareko eskola batean?

Gure eskolak denontzat daude zabalik, haien sinesmenak edozein direla ere. Sustatzen diren balioak (ongi egindako lana, zintzotasuna, justiziaren eta berdintasunaren zentzua, besteekiko kezka zintzoa, egiaren bilaketa, esker ona eta naturarekiko ardura, besteak beste) kultura, erlijio eta jatorri desberdinetako pertsonek partekatzen eta baloratzen dituzte. Horregatik, guraso askok, kristauak edo oso fededunak ez izanik, Arenales aukeratzen dute beren seme-alabentzat ikastetxe horietan etxean irakasten dituzten balioak aurkitzen dituztelako.

Hori bateragarria da Arenaleseko hastapenekin, gure eskolen kristau nortasuna funtsezkotzat jotzen baitugu. Izan ere, asko baloratzen dugu gizakiaren, emakume eta gizon bakoitzaren, eta gizateria osoaren duintasuna garatzeko duen ahalmena.

Gure kristau inspirazioak egia bilatzeko eta pertsonari zerbitzatzeko nahia indartzen du. Era berean, egia bilatzeak pertsonaren eta munduaren azken zergatiei buruzko hausnarketa barne hartzen du, zeinen artean Jainkoa dagoen, eta horrek bultzada bat izan behar du guztiekin elkarrizketan eta elkarlanean aritzeko. Gure eskoletan, alderdi akademikoak eta kristauak elkar indartu eta integratzen dute, egiari buruzko galdera beretik sortzen direlako, eta, horrexegatik, fededunak ez direnek kristau balio asko bere egin ditzakete eta Arenalesen berezko misioan parte hartu ahal dute.