Solicita información

Bilakaera osatua eta egiaztatua

Gaur egun, ia sektore guztiek eraldaketa behar dute. Hezkuntzak ere bai. Gure egunetan ez da nahikoa iraganean arrakasta izan dituzten formulak errepikatzea, edo azken joerak azkar kopiatzea. Benetako bereizketa lortzeko, beharrezkoa da abangoardiako hezkuntza-proiektu bat diseinatzea eta inplementatzea, ikuspegi estrategiko ausart batetik abiatuta, funtsezkoa eta osagarria bereiziko dituena, eta erakundearen talentua eta baliabideak familiei balio erantsi argia emango dien eredu batean oinarrituko dena.

Premisa horiekin jaio zen duela 5 urte IAM eraldaketa-proiektua, une bakoitzeko hezkuntza-erronkei aurre egiteko estilo propioa sortzeko beharretik.

Orain, IAM (Berrikuntza, Autonomia eta Mentoring) gure estiloa da, edozein proiekturi ekiteko erabiltzen duguna eta sareko ikastetxe guztiok partekatzen duguna.

  • Berritzeak arazo zehatzetara egokitzea eta konponbide desberdinak bilatzea dakar.
  • Autonomiari esker, ikasle bakoitza bere erabakien erantzule izango da eta bere bizitzaren gidaritza hartzeko gai izango da.
  • Mentoring, nork besteen hezkuntzan parte hartzera eta laguntzera bultzatzen duena.

Helburua gaitasun nagusiak hobetzea da: bikaintasun akademikoa, balioetan oinarritutako hezkuntza eta ikaslearen curriculumetik kanpoko profila.

Gure programak

Arenales Red Educativak ikaslearen hazkunde pertsonala sustatzeko dauzkan hiru programa propio dira. Hiru baliabide horiek IAMen baitan sortzen dira, eta gure ikasleak mundu hobe bat eraikitzen hezteko helburua dute, hezkuntza-komunitate osoaren laguntza eta konpromisoarekin. Programek Sareko ikastetxeen lankidetza eta esperientzia partekatua dute eskura.

ZER BILATZEN DUGU?
Ikasleen eta familien formakuntza hobetzea

NOLA?
Ikasgelako tutoretzak, Guraso Eskola, prestatzaileentzako prestakuntza, kristau prestakuntzako hitzaldiak

ZERGATIK?
Tutoretza pertsonalak lantzeko prestatutako tutoreak, hala ikasgelan nola familiekin.Gardentasuna formakuntzan inplikatutako parte-hartzaile guztiekin: familiak, irakasleak, ikasleak.
Ikastetxeko prestatzaileen eta sareko beste ikastetxe batzuen arteko lankidetzaren kultura sustatzea (irakasle, orientatzaile eta kapilauen artean).
Familiaren eta ikastetxearen arteko baterako prestakuntza sustatzea.

ZER BILATZEN DUGU?

Ikaslearen curriculumetik kanpoko profila hobetzea, eskola-ibilbidean gaitasun eta trebetasun gehigarriak eskuratzea sustatuz.

NOLA?
Curriculumetik kanpoko jarduerak, aste trinkoak, ikas-bidaiak, kongresuak, hitzaldiak, lehiaketak.

ZERGATIK?
Curriculum arruntak eskaintzen dituen konpetentziez gain, ikaslearen hezkuntza indartzea konpetentzia gehigarriekin.
Ikasleek curriculumetik kanpoko beste ikasgai batzuetan dituzten trebetasunak eta gaitasunak aurkitzea.
Irakasleen prestakuntza balioestea curriculumetik kanpoko ikasgaiak aberasteko.

ZER BILATZEN DUGU?
Ikastetxe bateko hezkuntza-etapa guztietan bikaintasun akademikoa lortzea.

NOLA?
Hazkunde-bisitak Arenaleseko ikastetxeen artean.
Ikastetxeen arteko metodologia bateratuak diseinatzea.
Hezkuntza-jardunbide egokiak diseinatzea.
Hezkuntza-etapen arteko edukien eta metodologien zeharkako diseinua.
Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa prestatzeko koordinazioa (Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa).

ZERGATIK?
Ikasketa-maila hobetzeko protokolo komunak aztertzea, lantzea eta ezartzea.
Profesionalen, hezkuntza-etapen eta ikastetxeen arteko lankidetzaren kultura sustatzea.
Etengabeko hobekuntzarako jarraipena eta ebaluazioa egiteko konpromisoa.